Facebook Toolkit
Minimize

סרטים מעוררי תודעה

סיפורם של חפצים....

תגובות והערות

ע"י דליה קרייר
Sunday, September 30, 2012 10:48 AM
מצויין

כתבו תגובה או הערה

Only registered users may post comments.

דירוג

 תודעה סביבתית
Minimize
בהמשך לתהליך ההסכמות שעובר קיבוץ מעברות,
מועלים בזאת סרטים וסרטונים מעוררי השראה ומעוררי תודעה.
על קהילת מעברות, כקהילה שחיה על כדור הארץ ומושפעת מהקורה סביב,
להיות מודעת וערה למצב השורר כיום בעולם מבחינת כלכלה, סביבה, חינוך, אמנות וחברה-
ולהתייחס לכך בהמשך התהליך.
צפייה מהנה!


     עורכת: גליה פלד