מאמרים בנושא הפרטה עבודה ופרנסה

מממצאי הסקר עולה כי בעוד בארגונים בהם נהוגה מדיניות של עמימות שכר עובדים מרבית העובדים לא יפעלו כנגדה, המדיניות עצמה לא יעילה בגלל שמצד אחד מרבית העובדים כבר מודעים לשכר עמיתיהם וכן בגלל שכאשר הדברים יוצאים החוצה תוך גילוי שאינו רשמי הדבר גורר תגובה חריפה יותר לפערי שכר לא מוסברים.

לקריאת המאמר...