מאמרים בנושא הפרטה עבודה ופרנסה

כיצד מבוצע התחשיב הכספי בחלופות השיוך

 פרויקט מיוחד: כיצד מבוצע התחשיב הכספי - מנקודת מבטו של חבר הקיבוץ - בכל אחת מחלופות שיוך הדירות - מוזמנים להכיר את העקרונות וגם הפרטים (כי שם כידוע נמצא הכסף)

יעקב דרומי 

פורסם: 13.06.16, 07:54

 

 

יותר ויותר קיבוצים מתקדמים לקראת נקודת הזינוק למסלולי השיוך. שאלות לא מעטות הנוגעות לשיוך הגיעו אלינו, והמכנה המשותף להן הוא הרצון לדעת כיצד מבוצע החישוב שלפיו נשלם דמי היוון לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

בעזרת עו"ד רותם ליכטנשטיין, שותף ומנהל תחום שיוך הדירות במשרד שלמה כהן ושות', מבקש המדור להסביר לקוראים את התחשיב הכספי (מנקודת מבטו של חבר הקיבוץ) בכל אחת מחלופות השיוך. העניין מורכב ויורד לפרטים, אך שם כידוע נמצא הכסף.

 

שלושה מסלולים, מפרט עו"ד ליכטנשטיין, עומדים לרשות חברי הקיבוצים, ומשמעות כל אחד מהם היא עסקה מסוג אחר שבין הקיבוץ או החבר לבין רמ"י, עסקה שבה משלמים הקיבוץ או החבר לרמ"י דמי היוון, שהם למעשה הערך הכלכלי הנוכחי של המגרש. לכל מסלול היבט חברתי וכלכלי שונה, מנקודת המבט של הקיבוץ או של החבר, ועל כך בעיקר נסובים הדיונים הפנימיים בקיבוצים.