קטגוריות

קטגוריות:

8.6 ק"מ: (הרשמה 40 ₪)

     גילאי 16-19 בנים/בנות

    גילאי 20-39 בנים/בנות

    גילאי 40-64 בנים/בנות

    גילאי 65+ בנים/בנות

    גילאי 75+ בנים/בנות

 


2.4 ק"מ: (הרשמה 40 ₪)

עד גיל 15 בנים/בנות

מגיל 16 ומעלה בנים/בנות


אפרוחים 400 מ' (חינם)

ריצה חופשית לילדים – חינם ללא הרשמה מוקדמת, כל משתתף יקבל מדליה