תמונות מתוך המאמר

13

דליה בר-אמוץ - ארכיטקטורה במעברות