תמונות מתוך המאמר

11

דליה בר-אמוץ - ארכיטקטורה במעברות