תמונות מתוך המאמר

10

דליה בר-אמוץ - ארכיטקטורה במעברות