תמונות מתוך המאמר

6

דליה בר-אמוץ - ארכיטקטורה במעברות