תמונות מתוך המאמר

14

דליה בר-אמוץ - ארכיטקטורה במעברות