תמונות מתוך המאמר

8

דליה בר-אמוץ - ארכיטקטורה במעברות