SimpleGallery Random

092b.jpg
שקופית31
081b.jpg

Text/HTML

 


 אתר הביטוח               

E-MAIL- BITUAM_M@MAABAROT.ORG.IL    (לחץ כדי להתחבר)


  נייד-054-2620344         פקס'-09-8982768        טל'-09-8982835


אחראית הביטוח שלך ובשבילך- דרורית יפה קיבוץ מעברות 4023000


ביטוח נסיעות לחו"ל

טופס הזמנת ביטוח לנוסעים לחו"ל הזמנת-ביטוח-חול-קיבוצים-קובץ וורד. 4-2017  /  הזמנת-ביטוח-חול-קיבוצים-קובץ PDF. 4-2017

הוראות לנוסעים לחו"ל - למקרה שמתפתח מצב חירום הוראות-למקרה-חירום-בחול.PDF , מומלץ לקרוא קובץ זה לפני הנסיעה, ולא תחת לחץ....
תוכלו לעיין כאן בפוליסה המלאה, בה מפורטים כלל הכיסויים והתנאים לביטוח הנסיעה שלכם לחו"ל ביטוח-חול-פלטינום 2016.pdf