קדיש
יתגדל ויתקדש יקר האדם,
אשר הלך איתנו במישור
ועוולה לא נמצאה בשפתיו.
ישתבח הקיבוץ בבניו
ששיקעו מחילם ללא חסך,
משחר ילדותם ועד אביב ימיהם
וגמולם - טעם חייהם.
ואם תמו חיים של טעם,
חיי בן שגדל בשדותינו כצמח השדה, 
   
לא נפקד זכר פועלם.
כי דרך נעורים לא תאבד
ותוחלת זיכרון נפלא תעמוד לעד.
כי חוק הוא מאז ומעולם,
שזכר מעשיו של אדם,
יהיו צרורים בצרור החיים
וחתומים בשלשלת המשכם.
קיבוץ מעברות מעלה זכר יקיריו,
במעשה החיים והשלום.
יתגדל ויתקדש אמת האדם.

 

 

שמעוני בנימין26.2.1903 - 29.11.1988

שמעוני בנימין

בנימין שמעוני – דברים לזכרו

שנים רבות חי ביננו בנימין. הוא הגיע לקיבוץ בשנת 1955 כאשר מאחוריו תקופת עבודה כפועל בניין בעיר.

בבואו אלינו עסק שנים רבות כחצרן וכזגג. בנימין אהב שחיה וטיולים, כך שמר על כושרו הגופני והגיע לשיבה – בן 85 היה במותו.

בשנים האחרונות סבל מבדידות גדולה חשב לעבור לבית אבות בעיר, אך לאחר חיפושים והיסוסים חזר בו ונשאר אתנו.

דוד בן נאמן ומסור טיפל בו רבות בחוליו. בוקר בוקר פקד אותו בחדרו, בו בילה את רוב הזמן בשמיעת מוזיקה ובקריאה.

בשנים קודמות היה מרבה בשיחה, לאחרונה התכנס לעצמו והיה קשה לדובב אותו, הוא נסוג לפריפריה ובדידות ולא פלא שסר חינם של החיים והוא ביקש את סופם. בנימין הגיע לשקט ולמנוחה אחרונה.

ינוח על משכבו בשלום.

מרי