קדיש
יתגדל ויתקדש יקר האדם,
אשר הלך איתנו במישור
ועוולה לא נמצאה בשפתיו.
ישתבח הקיבוץ בבניו
ששיקעו מחילם ללא חסך,
משחר ילדותם ועד אביב ימיהם
וגמולם - טעם חייהם.
ואם תמו חיים של טעם,
חיי בן שגדל בשדותינו כצמח השדה, 
   
לא נפקד זכר פועלם.
כי דרך נעורים לא תאבד
ותוחלת זיכרון נפלא תעמוד לעד.
כי חוק הוא מאז ומעולם,
שזכר מעשיו של אדם,
יהיו צרורים בצרור החיים
וחתומים בשלשלת המשכם.
קיבוץ מעברות מעלה זכר יקיריו,
במעשה החיים והשלום.
יתגדל ויתקדש אמת האדם.

 

 

שוטוב אדלה24.1.1910 - 3.12.1990

שוטוב אדלה

אדלה נולדה בוידין, עיירה קטנה בצפון בולגריה, למשפחה ציונית. אדלה עלתה ארצה ב- 1930. גרישא ואדלה היו מהראשונים שעלו לוואדי חווארית כי גרישא עסק בביאור המלריה באזור. אדלה עבדה שנים רבות בסנדלריה ובקומונה. אדלה התברכה בתבונת כפיים, הייתה חרוצה ועבדה עד יומה האחרון.

אדלה טפלה במסירות ובנאמנות כ- 11 שנים בגרישא והייתה מסורה מאד למשפחתה. כולם אתכם בצערכם.

יהודית אגוזי – מזכירת קיבוץ 3.12.1990