קדיש
יתגדל ויתקדש יקר האדם,
אשר הלך איתנו במישור
ועוולה לא נמצאה בשפתיו.
ישתבח הקיבוץ בבניו
ששיקעו מחילם ללא חסך,
משחר ילדותם ועד אביב ימיהם
וגמולם - טעם חייהם.
ואם תמו חיים של טעם,
חיי בן שגדל בשדותינו כצמח השדה, 
   
לא נפקד זכר פועלם.
כי דרך נעורים לא תאבד
ותוחלת זיכרון נפלא תעמוד לעד.
כי חוק הוא מאז ומעולם,
שזכר מעשיו של אדם,
יהיו צרורים בצרור החיים
וחתומים בשלשלת המשכם.
קיבוץ מעברות מעלה זכר יקיריו,
במעשה החיים והשלום.
יתגדל ויתקדש אמת האדם.

 

 

Entries for the 'ז' Category

זינגר-יורש מנחם 12.12.1923 - 11.6.1948

זינגר-יורש מנחם
בן סאבינה והרמן, נולד 12.12.1923 בעיר שטוטגרט, גרמניה, לאב ולאם ילידי פולין.  במרס 1939 עלה ארצה במסגרת "עליית- הנוער" ועשה שתי שנות חינוך והכשרה בקיבוץ מעברות. בהיותו בן 17 התגייס בין הראשונים לפלמ"ח. הוא נתקבל כחבר לקיבוץ מעברות ומפעם לפעם גם עבד שם, אך עיקר זמנו במשך כל השנים היה קודש לשירות המולדת. מנחם סיים קורסי חבלה ומ"כים, ואחר-כך עבר קורס מ"מים, קורס צניחה (יחד עם חביבה רייק ז"ל), והתנדב לצאת לפעולה מעבר לקווי האויב באירופה, אך לא נשלח. תקופה מסוימת פעל נגד ארגוני אצ"ל ולח"י. אחר ת...

המשך המאמר...

זמיר (ציזלר) אריה30.10.1902 - 7.5.1982