קדיש
יתגדל ויתקדש יקר האדם,
אשר הלך איתנו במישור
ועוולה לא נמצאה בשפתיו.
ישתבח הקיבוץ בבניו
ששיקעו מחילם ללא חסך,
משחר ילדותם ועד אביב ימיהם
וגמולם - טעם חייהם.
ואם תמו חיים של טעם,
חיי בן שגדל בשדותינו כצמח השדה, 
   
לא נפקד זכר פועלם.
כי דרך נעורים לא תאבד
ותוחלת זיכרון נפלא תעמוד לעד.
כי חוק הוא מאז ומעולם,
שזכר מעשיו של אדם,
יהיו צרורים בצרור החיים
וחתומים בשלשלת המשכם.
קיבוץ מעברות מעלה זכר יקיריו,
במעשה החיים והשלום.
יתגדל ויתקדש אמת האדם.

 

 

Entries for the 'ח' Category

חפר מנולו3.3.1931 - 13.9.1998

חפר מנולו

אהבנו את מנחם. מי לא אהב את מנחם-מנולו ? מי לא העריך אותו ? מי לא חש בחום, ברכות בידידות שבמגע היד שלו ? מי לא ליווה בשתיקה, בשאלות או אך בחרדה, את מאבקו ההרואי הממושך על החיים?

עם מי לא התרועע מנולו – מזקן ועד טף! בעיניו ראינו את השאלות האילמות והכואבות על הגורל שנגזר עליו – שלא לפגוש את נכדיו לכשיבואו לעולם, אבל אהבת החיים שלו ניצחה את הכל – הוא בירך על כל יום שזרחה עליו השמש.

המשך המאמר...

חפרי (אליהו) איליץ'10.6.1913 - 30.10.2003

חפרי (אליהו) איליץ'

אליהו (איליץ') חפרי

במילות ההספד שלו לאסתר חפרי ז"ל, חברתו לחיים, ביטא איליץ' חברנו את תמצית הווייתו בימי חייו, כשכתב: "היות וקשה לי לדבר, אכתוב מספר מילים. היינו ביחד בטוב וברע כשישים שנה, אך בסופו של דבר, זוכר אני את האושר. לא התלוננו על כלום, כי בסופו של דבר היה טוב... אני מסיים... לא כדאי להרבות במילים". אכן היה זה סיכום אופייני, חסכני מאד במילים, של אדם שפעל ועשה רבות, ולכבוד יהא לנו להזכיר את הצמתים העיקריים והמשמעותיים של חייו:

המשך המאמר...

חפרי אסתר28.8.1922 - 25.11.2002

חפרי אסתר

אסתר – שלום לך – בפעם האחרונה!

לפני כמעט 64 שנים אביך הביא אותך לתחנת הרכבת במינכן, הצטרפת לקבוצה שלנו, ומאז דרכינו לא נפרדו.

יחד עברנו את הפרידה הקשה מההורים ואנחנו למעשה עדיין ילדים בני 16; יחד הגענו למעברות – אל הבלתי ידוע. הדרך של שתינו נמשכה באותו המסלול, כל אחת לפי הנתונים שלה – אבל תמיד אחת ליד השניה. באותו היום התחתנו, יחד גידלנו את שלושת ילדינו, כאשר בתינו היו אכסניה והיינו יד עוזרת בהמשך כל השנים – אחת לשניה.

המשך המאמר...