קדיש
יתגדל ויתקדש יקר האדם,
אשר הלך איתנו במישור
ועוולה לא נמצאה בשפתיו.
ישתבח הקיבוץ בבניו
ששיקעו מחילם ללא חסך,
משחר ילדותם ועד אביב ימיהם
וגמולם - טעם חייהם.
ואם תמו חיים של טעם,
חיי בן שגדל בשדותינו כצמח השדה, 
   
לא נפקד זכר פועלם.
כי דרך נעורים לא תאבד
ותוחלת זיכרון נפלא תעמוד לעד.
כי חוק הוא מאז ומעולם,
שזכר מעשיו של אדם,
יהיו צרורים בצרור החיים
וחתומים בשלשלת המשכם.
קיבוץ מעברות מעלה זכר יקיריו,
במעשה החיים והשלום.
יתגדל ויתקדש אמת האדם.

 

 

Entries for the 'ת' Category

תורן בומי (אברהם)13.9.1907 - 13.10.1989

תורן בומי (אברהם)

דברים על קברו של בומי

בומי (אברהם) תורן נולד ב-13 בספטמבר 1907. בילדותו עבר עם משפחתו מוינה לעיר צ'רנוביץ', בה נקרא אביו להורות עברית. ברכבת פגש בחברים מתנועת השוה"צ ונמשך לנגינת המנדולינות ומפוחיות הפה ולחברותא, אך האב התנגד להשתייכותו לשומר הצעיר.

בגיל 13, ביום הבר-מצוה, התפקר, בתוך מרד בסמכות האב, וחזר לתנועה, לתנועת "כוכב". כאן עסקו בצופיות, בשיחות עד אור הבוקר על אומנות והשקפת עולם, ויצאו לטיולים. כאן חינכו עצמם למשמעת עצמית וכאן רכש לעצמו בומי, את תחושת מלאות החיים שאיפיינה אותו.

המשך המאמר...

תורן שלה17.5.1911 - 21.1.1974